Strona główna
Strona główna

Cennik karnetów
      

* Międzynarodowy Karnet Kempingowy (CCI) – w cenie 45,00 zł - sprzedaż w Biurze Turystyki PZM

Posiadaczowi przysługuje zniżka na kampingach zrzeszonych w: FICC, AIT, FIA.

Karnet Kempingowy CCI to inaczej - paszport turysty kempingowego. Ma on na celu ułatwienie turyście pobyt na campingu. Jego posiadacz wraz z maks. 11 osobami wspólnie podróżującymi jednym samochodem są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w stosunku do wypadków lub szkód spowodowanych osobom trzecim. Pełni równocześnie rolę dokumentu tożsamości a przede wszystkim uprawnia do otrzymania zniżek od ceny zakwaterowania na campingu w wysokości od 5% do 20% Karnet kempingowy jest ważny od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego.
Karnet FICC obowiązuje w całej Europie za wyjątkiem Albanii, Rumunii i WNP.
W krajach skandynawskich obowiązuje Camping Card Scandinavia - CCS

 * Camping Card Scandinavia (CCS) –  (Skandynawski Karnet Kempingowy) sprzedaż tylko przez stronę

http://www.pzmtravel.com.pl/pzmsklep/skandynawski,karnet,kempingowy,ccs,0,1,46

Aby zamieszkać w skandynawskim ośrodku kempingowym, Ty i Twoja rodzina musicie wykupić obowiązkowo Skandynawski Karnet Kempingowy z aktualnym znaczkiem. Znaczek jest wykupywany co roku i ważny na terenie całej Skandynawii (Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji).  

Karta zapewnia:
- szybsze meldowanie i wymeldowanie
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Twojej rodziny podczas pobytu na campingu - za pobyt na campingu płacisz dopiero przy wyjeździe - nie musisz wpłacać żadnych zaliczek

Przez rodzinę rozumie się jedną lub dwie osoby dorosłe oraz dzieci. Oznacza to, ze jeżeli na przykład, w przyczepie mieszkają dwie pary dorosłych, to, aby ubezpieczenie zaczęło obowiązywać, każda para musi mieć ważną kartę kempingową. Karnet ze znaczkiem ważny jest od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego.



strona główna |  przegląd rejestracyjny |  badania psychologiczne |  prawo jazdy |  rzeczoznawsto samochodowe |
ubezpieczenia i turystyka |  myjnia samochodowa |  dane kontaktowe |
programmed by IT-Conn 2009, graph gwiezdna